MATINET

 

L’escola matinera és de 7’30h a 9h. El preu és de 4€ per dies solts i 30€ mensuals si són fixes.